Στις εγκαταστάσεις μας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

  • Δυνατότητα ηλεκτροδότησης ψυγείων CONTAINERS
  • Προθέρμανση TANK CONTAINERS (Δεξαμενών)
  • Δυνατότητα παροχής ADR για την μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων
  • Δυνατότητα μέσω αντίστοιχης άδειας για μεταφορά διαχείρηση ανακυκλώσιμων απόβλητων μη τοξικών